Vallum sø

Umiddelbart øst for byen ligger Vallum sø, hvor der på vestsiden af søer er en del skov. Den bynære beliggenhed og de offentlige stisystemer omkring søen gør søen og det varierede landskab til et meget attraktivt naturområde.

Det største vandmæssige tilløb til søen kommer fra Vallum bæk, der afvander ca. 75 % af søens opland. Søen har afløb til Ryom Å, der har videre forbindelse til Kolindsundkanalerne med udløb i Kattegat ved Grenå.

Vallum sø er med en størrelse på 1.100 kvadratmeter og en volumen på 0,23 mio. kubikmeter en forholdsvis lille og lavvandet sø, gennemsnitsdybden er 2,1 meter og den største dybde er 3,2 meter.

I 1999 gennemførte daværende Århus Amt en undersøgelse af vandkvaliteten i Vallum sø. Denne undersøgelse førte til, at der i 2000 og 2001 i alt blev opfisket 3,8 ton fisk, hovedsagelig bestående af brasen, aborre og skaller og der blev udsat geddeyngel for at forbedre vandmiljøet og fødekæden for dyrelivet i søen.

I skoven ved søen er der en del rådyr og der er observeret kronvildt ligesom der i 2009 er set en odder ved søen.

Fuglelivet er rigt omkring søen og der er bl.a. observeret Nattergal, Isfugl, Vandstær og på søen holder en del svømmefugle til, bl.a. Toppet Skallesluger.

 
Her kan du se et lille videoklip udover Vallum sø.